Tuesday, 10 December 2013

e-journalist: නව ලෝවට සරිලන විශ්ව විද්‍යාල පද්ධතියක් අපිට නෑ ...

e-journalist: නව ලොවට සරිලන විශ්ව විද්‍යාල පද්ධතියක් අපිට නෑ ...: මහින්ද රාජපක්ෂ යුගය තුල මෙරට විශ්ව විද්‍යාල සදහා සිසුසිසුවියන් ඇතුලත් කර ගන්නා ප්‍රමාණය සියට තුන්සියකින වැඩි කිරිමෙන් ශිෂ්‍යයින් 9000...

2 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...